Referenciák

HR Digitalizáció

HR Program vezetése

Nemzetközi biztosító

A biztosítónál történt a HR működés fő folyamatának digitalizálása, illetve az új folyamatok összehangolása. Teljesen új alapokról indítva valósult meg a hálózati toborzás digitalizációja.

Érintett területek: HR Core admin, ATS bevezetés, ATS fejlesztés, GDPR megfelelés. Felhasználók száma: 1000

Képzés-menedzsment

Nemzetközi biztosító

Ügyfelünk az új belépők és már meglévő dolgozók képzésére vonatkozóan tűzte ki célul egy képzésmenedzsment rendszer bevezetését. A felhő alapú L&D megoldást szakmailag támogattuk, illetve a bevezetési projekt projektmenedzsmentjét végeztük.

Érintett területek: HR Core admin, ATS bevezetés, ATS fejlesztés, L&D rendszer bevezetés és integráció. Felhasználók száma: 1000

HR digitalizáció, Dynamics365 Talent bevezetés

Nemzetközi gyártó cég

Dinamikusan fejlődő 500 fős ügyfelünknél feladatunk volt a toborzás és beléptetés digitalizálása. A projektben feltérképeztük a jelenlegi folyamatokat és közösen javítva azokon alakítottunk ki egy digitalzált toborzási és onboarding megoldást, mely a teljes mértékben felhős alapú Talent rendszer.

Érintett területek: toborzás és onboarding, jelöltadatbázis, GDPR megfelelés, Nexon integráció, AD integráció.

HR Tanácsadás

HR Interim Management

Nemzetközi vállalati hazai lT leányvállalata

A nemzetközi szerencsejáték vállalat hazai IT fejlesztő cégének a HR menedzsment feladatait teljes kiszervezett formában vettük át. Együttműködésünk célként tűzte ki a bővülési stratégiát, toborzás támogatását, megtartási projektek elindítását. Tanácsadási munkát végeztünk a következő területeken: bérfolyamatok, teljesítményértékelés a HR adminisztráció, ügyvezető HR támogatása.

Érintett kollégák: hazai 25 fő, nemzetközi team + HR 5 fő.

HR Interim Management

Nemzetközi vállalati hazai lT leányvállalata

Kiemelkedő növekedési pályára lépett ügyfelünknek okozott fejtörést a növekedés HR oldali támogatása és a teljes HR működésének stabilizálása. Feladatunk volt a kiszervezett vállalatban a HR feladatok és folyamatok kialakítása és menedzselése. Érintett területek: toborzás, megtartás, szervezetfejlesztés, agilizálás. Vezetői coaching.

Érintett kollégák: 5 fő vég vezető, illetve HR-ben a teljes cég 30 fő.

Teljesítmény és feedback rendszer kialakítás

Hazai IT cég

Ügyfelünk célul tűzte ki, hogy a minőségi működés elérése érdekében visszajelzési rendszert vezet be. A projekt során feladatunk volt a komplett teljesítmény értékelő rendszer kialakítása és bevezetése, melyre ráépített-k a teljesítményt mérő folyamat is.

Érintett területek: Teljesítményértékelés (TÉR), bónuszok, visszajelzések folyamata.

HR – RPO és RPO management

Nemzetközi Biztosító

A biztosító jelentős mennyiségű nyitott pozícióval rendelkezett, amelynek többsége régóta betöltésre várt. Kollégáink részt vettek a pozíciók racionalizálásban, a toborzási stratégia kialakításában. A közben végzett employer brand átalakítással együttműködve a biztosítóról egy vonzó munkáltaltatói képet is sikerült kialakítani.

A munka során kiemelt figyelmet kapott az elfoglalt HR csapat és az újjáalakuló IT csapat támogatása.

Érintett területek: összes Board terület.

Csapatbővülési koncepció, toborzási stratégia és toborzás

Nemzetközi bank magyar leányvállalata

A Bank jelentősen javítani akarta az IT operációs csapatát, számos pozíció régóta nyitva volt. Együttműködésünk alatt a toborzás új lendületet kapott, illetve közben maga a HR is átalakult. A munka során a toborzás legfrissebb módszereivel, illetve a digitalizációs lehetőségekkel kapcsolatba is végeztünk tanácsadást.

Érintett területek: a banki IT és Operáció

Átfogó munkatárs felvételi és beléptetési folyamat

Hazai építőipari vállalat

A vállalat célja egy átfogó HR folyamat kialakítása volt, amely a toborzási igény megjelenésétől, az új belépő első napján rendelkezésre álló jogosultságok és eszközök biztosításán át, az onboarding folyamat végig vezetésén keresztül, egy próbaidős értékelésben végződik automatizáltan, integráltan és egyszerűen mérhetően.

Érintett területek: HR, IT

IT Tanácsadás

Efficiency program

Nemzetközi Biztosító

A biztosító hatékonyságjavítási kezdeményezésének célja, hogy innovatív megoldásokkal váltsa fel a régebbi, költséges működést. Feladatunk volt ezeknek a projekteknek és az egész programnak a vezetése (összesen 25 alprojekt).

Érintett területek: teljes Board + CEO, középvezetők, és projekttagok (~40 fő).

CRM bevezetés minőségbiztosítása

Nemzetközi Biztosító

A vállalat célja volt, hogy az üzleti növekedést egy új sales eszközzel támogassa és a mintegy 1.200 fős partneri hálózat számára adjon egy kiválóan használható megoldást az ügyfelek és lehetőségek kezelésére. Csapatunk a bevezetés minőségbiztosítását vezette a Deloitte Magyarországgal való partnerségben. A projekt eredményeképpen egy felhő alapú, Microsoft Dynamics365 CRM megoldás került bevezetésre és a teljes sales hálózat által használatra.

Érintett területek: sales, marketing, IT.

Biztosítói operáció backoffice rendszer bevezetés

Nemzetközi Biztosító

A biztosító célul tűzte ki, hogy automatizálja a fő operációs folyamatokat: lejárat, szerződéskezelés, káresemények kezelése. Mind az üzleti, mind pedig az IT oldalon egy új folyamatkezelő rendszer beállítása történt meg. Csapatunk végezte a user story-k előkészítését, és vett részt az agilis módszerrel történő fejlesztésben. Feladatunk közé tartozott a tesztelés menedzsmentje, tervezése és szervezése, manuális tesztelés, tesztesetek, tesztjegyzőkönyvek készítése és a felhasználói kézikönyvek elkészítése.

A munka során a teljes operáció terület működése új alapokra került.

Érintett területek: operáció, sales, contact center, iratkezelés.

Nemzetközi pénzügyi elvárásoknak megfelelő hazai adattárház kialakítása – nemzetközi projekt

Nemzetközi Biztosító

A biztosító egy olyan központi adattárház felépítését tűzte ki célul, amelyben a vállalat valamennyi üzletága megtalálja a számára releváns adatokat és mérőszámokat, amelyekből egy BI rendszerrel összekapcsolva grafikus, könnyen áttekinthető menedzsment riportokat tud egyszerűen előállítani.

Nemzetközi szervezetről lévén szó biztosítani kellett továbbá, hogy a számviteli adatok átadásra kerüljenek a cégcsoport anyavállalatánál üzemeltetett adattárház felé, így biztosítva a megfelelést a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak.

A projekt során a hazai IT rendszerek teljes felmérése és integrálása, a nemzetközi projekt (pénzügyi szakmai és architekturális területen egyaránt) elvárásainak való teljes megfelelés volt a feladat, beleértve a hazai és a külföldi projekt szervezettel való folyamatos szakmai egyeztetéseket, a hazai adattárház kialakításához az alvállalkozó pályáztatását,  stratégiai és koncepcionális kérdésekben való aktív szakmai támogatást is.

Érintett területek: Marketing, Termékfejlesztés, HR, Sales, Pénzügy, Számvitel, Kontrolling, IT – hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt

Mobil applikáció fejlesztés

Nemzetközi Biztosító

A biztosító egy olyan egyedülálló, innovatív mobil applikáció fejlesztését tűzte ki célul, amelynek segítségével a felhasználó egy ki-be kapcsolható élet-és baleset biztosítást tud kötni egy adott sport tevékenység megkezdése előtt, akár csak néhány órára is, amíg a sport tevékenység tart.

Érintett területek: Mobil applikáció (iOS, Android), Termékfejlesztés, Marketing, Jog, Operáció

Gazdasági Folyamatok racionalizálása

Hazai építőipari vállalat

A vállalat beszerzési, számlázási folyamatainak felmérése, adatokon alapuló visszamérése, kiértékelése, a folyamatok és a működési struktúra racionalizálása annak érdekében, hogy az átfutási idők javuljanak, így a partnerek felé vállalt határidők rövidülhessenek.

Érintett területek: Számvitel, Pénzügy

Üzletviteli szolgáltatások igénylő rendszer kialakítása

Hazai építőipari vállalat

A vállalat célul tűzte ki, hogy a klasszikus HelpDesk rendszereket tovább gondolva ne csupán az IT szolgáltatásokat, hanem az összes üzletág által nyújtott valamennyi szolgáltatást egy egységes igénylő rendszerbe terelje be annak érdekében, hogy integráltan, egységes rendszerben érje el az összes felhasználó az összes releváns szolgáltatást, platformtól függetlenül (desktop, mobil, tablet) megteremtve ezáltal a könnyebb mérhetőséget és riportolást is.

Érintett területek: HR, IT, Számvitel, Pénzügy, Marketing, Minőségügy