MUNKAERŐ TOBORZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.   AZ ADATKEZELŐ

Saját munkavállalók keresése esetén az álláshirdetés, kiválasztás során történő személyes adatkezelés adatkezelője társaságunk, a NORDCONN International Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszám: 01-09-270280, adószám: 25354193-2-43, a továbbiakban, mint „társaságunk”, „mi” vagy „NORDCONN”).

Munkaerő-közvetítési szolgáltatások esetén társaságunk önálló adatkezelőként vagy a minket megbízó, munkaerőt kereső munkáltató adatfeldolgozójaként jár el.

Társaságunk önálló adatkezelőként jár el akkor, ha egy jelölt regisztrál az önéletrajz adatbázisunkba.

Adatfeldolgozóként történő eljárás esetén a jelöltek személyes adatai saját adatbázisunkba nem kerülne be, személyes adataikat a minket megbízó munkáltató cég utasításai szerint kezeljük, és az adatkezelésre a munkaerőt kereső partnerünk sajátadatkezelési tájékoztatójában foglaltak irányadóak.

Az Önnel való kapcsolatfelvétel során tájékoztatást adunk arról, hogy milyen minőségben járunk el.

Kérjük, hogy amennyiben a fenti tevékenységeink keretében megvalósított személyes adatkezeléseket érintően kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

Postai levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
E-mail postafiók: info@nordconn.com; gdpr@nordconn.com
Telefon: +36 70 884-3030
Web: nordconn.com

1.1. A jelentkezők személyes adatainak kezeléséről

Társaságunk önéletrajz adatbázisba tömöríti a potenciális, álláskereső személyeket. Az önéletrajz adatbázisban szereplő személyek közül aztán az épp aktuális munkalehetőségek függvényében előszűrést végzünk, és az aktuális álláslehetőségekről tájékoztatjuk a potenciális jelölteket.

A jelölttel történő kapcsolatfelvételünk során tájékoztatjuk a jelölteket a betöltésre váró állás részleteiről, illetve a munkáltató személyéről.

Ha Ön új munkahelyet keres vagy egyelőre csak érdeklődik a lehetőségek iránt, regisztráljon önéletrajz adatbázisunkba annak érdekében, hogy önéletrajzát és a jelentkezés során megadott további személyes adatait kezelhessük, és a mindenkori állásajánlatainknál figyelembe vehessük azokat, az Önt érdeklő, Önnek megfelelő álláslehetőségekről értesíthessük.

Itt táblázatosan összefoglaljuk mely adatokat milyen célból, milyen jogalapon mennyi ideig kezeljük.

1.2. LINKEDIN 

Kollégáink potenciális jelöltek felkutatására igénybe veszik a LinkedIn szolgáltatásait is betartva a LinkedIn felhasználási feltételeit.

Amennyiben kollégáink úgy ítélik meg, hogy Ön esélyes lehet egy adott pozíció betöltésére, a LinkedIn felületén keresztül üzenetben felveszik Önnel a kapcsolatot. Az üzenetben tudatjuk Önnel, hogy kik vagyunk és milyen célból szeretnénk Önnel felvenni a kapcsolatot.

A LinkedIn-en közzétett személyes adatait a LinkedIn felületén kezeljük, onnan nem mentjük ki, kivéve, amennyiben ehhez Ön kifejezetten hozzájárul. Személyes adatait megadhatja továbbá részünkre olyan módon is, hogy külön jelentkezik a meghirdetett állásunkra vagy regisztrál önéletrajz adatbázisunkba.

A LinkedIn-en történő kapcsolatfelvétellel és a LinkedIn kapcsolat fenntartásával összefüggő adatkezelésünk jogalapja azon jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) f) pont)), hogy potenciális jelölteket értesítsünk aktuális, számukra releváns álláslehetőségekről.

A LinkedIn egy szakmai jellegű közösségi fórum. A LinkedIn adatlap tulajdonképpen az adott személy szakmai önéletrajza. Tekintettel arra, hogy egy népszerű és közismert, elsődlegesen szakmai ismertség növelésére, karrierépítésre szolgáló fórumról van szó, a LinkedIn tagjai számára ismert az a tény, hogy a LinkedIn-en keresztül munkaerő-közvetítők is megkereshetik ajánlatokkal. A LinkedIn felhasználási feltételeiben és adatkezelési tájékoztatójában a LinkedIn felhívja a felhasználói figyelmét arra a tényre, hogy az általuk közzétett személyes adatokat harmadik felek, így különösen munkaerő-közvetítők is megismerhetik, és állásajánlatokkal megkereshetik őket.

A LinkedIn beállításai ezen kívül számtalan lehetőséget adnak a felhasználók számára, hogy profiljuk adattartalmát és annakláthatóságát beállítsák, így a felhasználó szabadon dönthet arról, hogy mit tesz nyilvánosan hozzáférhetővé és mit láthatnak a visszaigazolt partnerei.

1.3. PROFESSION

A Profession önéletrajz adatbázisába feltöltött önéletrajzokat a Profession felhasználási feltételei szerint jogosultak vagyunk megtekinteni, illetve letölteni, az abban foglalt személyes adatokat a letöltéstől számított 90 napig kezelni. Amennyiben az érintett személy önéletrajzának az általunk történő, 90 napot meghaladó kezeléséhez nem járulthozzá akár úgy, hogy egy álláshirdetésünkre jelentkezett vagy a saját önéletrajz adatbázisunkba regisztrált, akkor a Profession oldalról letöltött önéletrajzot 90 nap elteltével nem kezeljük tovább.

1.4 FACEBOOK ÁLLÁSOK

Álláshirdetéseket közzéteszünk a Facebook álláshirdetések szolgáltatása keretében is. A Facebook álláshirdetés keretében történő jelentkezés során a Facebook és a NORDCONN közös adatkezelők.

Az álláshirdetésben szereplő jelentkezés gombra kattintást követően megjelenő adatlapon adhatja meg a jelentkező a személyes adatait. Az adatlap adattartalmát a Facebook automatikusan kitölti, azonban a beírások módosíthatóak. Az Ön által véglegesített adatlapot a jelentkezés gombra kattintva küldheti el számunkra. Jelentkezését azt követően tudjuk a kiválasztás során figyelembe venni, ha a jelentkezését véglegesíti. A véglegesítéshez az Ön részére e-mailben megküldött linken keresztül hozzá kell járulnia ahhoz, hogy személyes adatait a kiválasztás céljából a jelen tájékoztató 2. pontja szerint kezeljük.

Az adatlap kapcsán általunk kezelt személyes adatok:

név, telefonszám, e-mail cím, város, tapasztalat, tanulmányok, megpályázott állás, jelentkezés elküldésének időpontja, adatkezelési tájékoztató elfogadására vonatkozó válasz

Az adatok kezelésének a célja a jelentkezési szándék fogadása és a jelentkezés véglegesítése érdekében történő kapcsolatfelvétel.

Amennyiben a jelentkezését az adatlap elküldését követő 3 napon belül nem véglegesíti, adatlapját töröljük.

Az adatkezelés jogalapja azon jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), hogy potenciális pályázókat gyűjtsünk, jelentkezési szándékokat fogadjuk, végleges jelentkezések érdekében kapcsolatba lépjünk a jelentkező érdeklődőkkel. E jogos érdeken alapuló adatkezelés az Ön személyes adataihoz fűződő jogait nem sérti, hiszen az adatlapot tudatosan abból a célból tölti ki és küldi el számunkra, hogy a meghirdetett állásra jelentkezzen, ebből a célból az adatait kezeljük. Ön tájékoztatást kap továbbá arról is, hogy a Facebook az adatlapot továbbítjaa számunkra.

1.5. FACEBOOK POSZTOK ÉS KOMMENTEK

A NORDCONN Facebook oldalán posztoljuk egyes, aktuális álláshirdetéseinket. A posztolt álláshirdetésekre a hirdetésben közzétett linken elérhető jelentkezési űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Kommentben történő jelentkezéseket nem tudunk jelentkezésként elfogadni, és kérjük, hogy kommentben személyes adatokat (pl. telefonszám, végzettség stb.) ne tegyenek közzé.

1.6. AJÁNLÁSOK

Tevékenységünk keretében kiemelt jelentőséggel bír az, ha a jelölt megbízható referenciával, általunk ismert személyek általi ajánlással bír. A jelentkezők személyes adataik feletti rendelkezési jogának messzemenő tiszteletben tartása érdekében minden jelölt csak úgy kerülhet be adatbázisunkba, ha ezt saját maga kéri.

Ennek megfelelően jelentkezéseket, önéletrajzokat csak akkor tudunk a jelentkezőktől eltérő más személytől elfogadni, ha a közvetítő személy egyúttal a jelentkező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát is csatolja a jelentkező személyes adatainak általunk történő kezeléséhez.Az egyszerűség és átláthatóság kedvéért kérjünk azonban, hogy lehetőség szerint mindenki saját nevében közvetlenül vegye fel velünk a kapcsolatot és adja le jelentkezését / regisztrációját.

Tájékoztatjuk továbbá jelentkezőinket, hogy ebben az esetben is jogosultak az őket ajánló személyt megnevezni, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ajánlótól véleményt kérjünk a jelöltre, mint munkaerőre vonatkozóan.

1.7. KÖZVETÍTÉSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK

1.7.1. Közvetítési tilalom ellenőrzése

Egyes partnereinkkel fennálló megállapodás alapján az általunk részükre sikeresen közvetített jelölteket a megállapodás szerinti időtartam során nem kereshetjük meg újabb állásajánlattal, őket nem alkalmazhatjuk, illetve nem közvetíthetjük.

E szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében kezelnünk szükséges a jelölt személyazonosító adatait, illetve annak a tényét, hogy esetében a közvetítés sikeres volt-e, és a munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya mikor jött létre az érintett partnerünknél, valamint, hogy az az újabb pályázat idején még fennáll-e. Az adatkezelés időtartama a közvetítési tilalom szerződésben meghatározott időtartama, amely általában 1 év.

Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettségünk teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

1.7.2. Előszűrés (name-check)

Egyes partnereink esetén előszűrést szükséges végeznünk, amely célja, hogy azt ellenőrizzük, szerepel-e már a jelentkező az adott cég adatbázisában például azért, mert más munkaerő-közvetítő cég már minket megelőzően ajánlotta az adott partnernek vagy esetleg dolgozott már az adott partnernél vagy annak cégcsoportjába tartozó cégnél. Amennyiben ugyanis a jelentkező már szerepel az adott partner adatbázisában, nem áll érdekünkben a közvetítését kezdeményezni. Erre tekintettel a NORDCONN az előszűrés céljára tipikusan a jelentkező nevét és e-mail címét, esetenként, amennyiben az azonosítás érdekében további adat szükséges, a jelentkező születési dátumát átadhatja a potenciális munkáltató részére.

Az előszűrésre elküldött személyes adatokat az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) alapján kezeljük, illetve továbbítjuk megbízónk részére.

Az előszűrés eredményét pedig negatív visszajelzés esetén, azaz amennyiben az adott személy nem közvetíthető, a visszajelzést követően töröljük. Pozitív visszajelzés esetén, azaz, ha az adott személy nem szerepel a megbízó adatbázisában, akkor az előszűrés eredményét az adott közvetítésből származó megbízási díjunk érvényesítésére vonatkozó igényünk elévülési ideig az igényérvényesítéshez fűződő jogos érdekünk alapján őrizzük meg.

1.7.3. Megbízási díj elszámolása

Annak érdekében, hogy a NORDCONN és az őt megbízó munkáltató a közvetítési szolgáltatás díját elszámolhassák, szükséges, hogy a NORDCONN egyrészt bizonyítani tudja, hogy mely személyt és mikor közvetítette az adott partner részére, illetve, hogy a partner értesítse a NORDCONN-t arról, hogy a közvetített munkavállalót alkalmazza-e vagy sem. A közvetített személy megbízónk által történő foglalkoztatása esetén lényeges az is, hogy a foglalkoztatás mikortól és milyen jogviszony keretében történik. Amennyiben pedig a megbízási díjunk a közvetített személy alapbérének meghatározott százalékos összege alapján került meghatározásra, abban az esetben a megbízási díj elszámolása céljából a közvetített személy szerződéses alapbérének összegét is meg kell, hogy ismerjük.

Az e célból kezelt személyes adatok tehát a közvetítés és a megbízó általi foglalkoztatás ténye és időpontja, illetve a foglalkoztatás meghiúsulásának ténye, százalékos mértékű közvetítési díj esetén pedig a sikeresen közvetített személy szerződéses alapbérének összege is.

Az adatkezelés jogalapja a megbízási díj érvényesítésére vonatkozó jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Megítélésünk szerint a jogos érdeken alapuló adatkezelésünk arányban áll az érintett személy személyes adataihoz fűződő jogainak korlátozásával, hiszen ezen információk nélkül megbízási díjunkat nem tudnánk érvényesíteni. Az érintett személy pedig tisztában van vele, hogy munkaerő-közvetítés keretében kerül kapcsolatba az érintett munkáltatóval. Szolgáltatásaink igénybevételével ekként tudomásul veszi azt, hogy a szolgáltatással szorosan összefüggő célokból sor kerül személyes adatainak szükségszerű kezelésére.

Amennyiben az adott megbízónk a vele kötött szerződésben meghatározott időtartam (díjköteles időszak) során a közvetített személyt nem alkalmazza, a közvetítés tényét alátámasztó személyes adatokat a jelen pont alapján nem kezeljük tovább a közvetítési díjra vonatkozó igényünk elévülési idejének (díjköteles időszak leteltét követő 5 év) leteltét követően.

A sikeres közvetítésesetén e ténynek a bizonyítása adózási szempontból is szükséges, ezért a sikeres közvetítésttanúsító személyes adatokat az adójogi elévülési idő leteltét követően töröljük.

1.7.4. Közvetítési garancia teljesítése célból történő adatkezelés

Munkaerő-közvetítési szerződés erre vonatkozó rendelkezése esetén garanciát vállalunk arra, hogy az általunk közvetített személy a partner által megadott keresési feltételeknek megfelel. A garancia vállalása, annak időtartama és feltételei az adott partnerrel megkötött közvetítési szerződés tárgyát képezik, ezért esetenként eltérőek lehetnek. A garancia értelmében, ha a NORDCONN által közvetített személy munkaviszonya a garanciális időtartam során a garancia keretébe tartozó okból megszűnik, a NORDCONN vállalja, hogy újabb jelöltet közvetít a partner részére.

Amennyiben a fentiek szerint garanciát vállaltunk, abban az esetben a garanciával érintett jelentkezők pályázati anyagát és a garanciális igény elbírálása keretében, az elbíráláshoz szükséges alább meghatározott személyes adataikat kezelnünk kell a garancia időtartama, illetve a garanciális igények elévülési ideje során.

A garanciális kötelezettség elbírálása céljából a NORDCONN kezeli:

 • a közvetített jelölt pályázati anyagát (annak vizsgálata céljából, hogy a jelölt megfelelt-e a partner által megadott kiválasztási kritériumoknak),
 • a partnernél történő munkaviszony létesítésének a tényét, időpontját (a garancia időtartamának számítása céljából),
 • a közvetített munkavállalónak a garanciális igény elbírálása szempontjából releváns foglalkoztatási körülményeit (betöltöttmunkakör, a partner által megfogalmazott foglalkoztatási feltételek betartása),
 • a munkaviszony megszűnésének módját, okát és időpontját (garancia feltételeinek vizsgálatára).

A fenti személyes adatok kezelésére a garancia elbírálásához fűződő saját jogos érdekünk, illetve a garanciát érvényesítő partnerünk jogos érdeke alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap). A garancia érvényesítésére és elbírálására a fenti személyes adatok kezelése nélkül nincs lehetőség, ezért megítélésünk szerint az Ön fenti személyes adatainak kezelése arányban áll az érdekeinkkel.

1.8. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

1.8.1. NORDCONN alkalmazottak

A jelentkezésekhez és az azokban szereplő személyes adatokhoz társaságaink azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek a munkaköri feladatai közé tartozik a munkaerő felvételt érintő ügyintézés.

1.8.2. Leendő munkáltatók

A leendő munkáltató személyéről még azt megelőzően tájékoztatjuk, hogy bármilyen személyes adatát átadnánk, így biztosítva az Ön számára, hogy eldöntse valóban jelentkezni kíván-e az állásra és ezzel elkerülve, hogy olyan vállalkozás értesüljön az állás iránti érdeklődéséről, ahol most is alkalmazásban áll, illetve azt, hogy az Ön számára nem kívánatos vállalkozással kerüljön kapcsolatba. Amennyiben az adattovábbításhoz hozzájárul vagy már a munkáltató ismeretében jelentkezik az állásra, önéletrajzát vagy annak hiányában a jelentkezéshez szükséges alábbi adatait továbbíthatjuk a potenciális munkáltató felé abból a célból, hogy válogathasson a jelentkezők között:

 • jelentkezők neve,
 • iskolai végzettségre, képzettségre és korábbi munkatapasztalataira vonatkozó adatai,
 • megváltozott munkaképességre vonatkozó adat (ha azt az adott munkakör szükségessé teszi),
 • születési dátum (ha azt az adott munkakör szükségessé teszi),
 • bérigény, interjún készített feljegyzés, önéletrajz, motivációs levél, referencia nyilatkozat, NORDCONN által készített értékelés.

 

1.8.3. Adatfeldolgozóink

Az adatok tárolására és az adathordozókhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatásra, továbbá egyéb adatkezelési műveletekre adatfeldolgozókat veszünk, vehetünk igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és a mi utasításaink szerint járnak el. Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai itt találhatók.

1.9. ADATBIZTONSÁG

Annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazzuk. Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

A munkaerőfelvétellel összefüggő személyes adatokat egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan kezeljük.

 • A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumokat zárható szekrényben tároljuk az illetéktelen hozzáférésektől védve.
 • Az e-mailben, egyéb elektronikus módon megadott személyes adatokat pedig kizárólag a hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársaink jogosultak megismerni, kezelni. Biztonsági mentések útján biztosítjuk, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek.

1.10. AZ ÖN JOGAI

 • Hozzájárulás visszavonása
 • Tájékoztatáshoz való jog / Hozzáféréshez való jog
 • Adathelyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
 • Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Adathordozhatóság

Hozzájárulás visszavonása Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk az Ön személyes adatainak kezelése. Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja. Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, milyen érintetti jogok illetik meg, ha az adatait nem Öntől kaptunk meg, annak forrásáról. A tájékoztatással együtt kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Adathelyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adatai változtak (pl. nevet változtatott, újabb képzettséget szerzett), kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatokat közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük, az adatok naprakészségét biztosítsuk.

Személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Bármikor, indokolás nélkül jelezheti felénk, hogy a továbbiakban az adott álláslehetőség nem érdekli vagy, hogy a jövőben ne keressük állásajánlatokkal (hozzájárulás visszavonása). Ezt követően személyes adatait – egyéb jogalap hiányában – töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükség van vagy lehet.

Tiltakozás Jogos érdeken alapuló adatkezelések tekintetében, Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes. Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés korlátozása Kérheti, hogy személyes adatait jelöljük meg a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) már nincs szükségünk a személyes adatokra az eredeti adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, d) az adatkezelés ellen tiltakozott, és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy a törlést más ok akadályozza-e.

A korlátozás ideje alatt az adatot csak tároljuk, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk

Adathordozhatósághoz való jog Amennyiben személyes adatait elektronikus úton kezeljük, Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

1.11. JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA

A NORDCONN megkeresése

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinken. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

Megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítünk. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2021.05.04.

NORDCONN International Kft.

adatkezelő